Online Journal

  • HOME »
  • Online Journal

titol

 ISSN 2188-5869

 

Editorial Committee

President: FUJIWARA, Katsunori
Editor: HARIZUKA, Susumu
Vice-Editor: NISHII, Katsuyasu / SHIMIZU, Ryozo
Editorial Board: AOKI, Kikuyo / AOKI, Minori / ASADA, Takamasa / FURUKAWA, Takashi / HIRANO, Naoki / IGARASHI, Toko / ISHIHARA, Hiroshi / ISHIKAWA, Etsuko / ITO, Ayako / ITO, Kenichi / IWAKABE, Shigeru / KAWABE, Yuzuru / KITAGUCHI, Yuichi / KIYA, Hidekatsu / KUBOTA, Noriko / MIYAZAKI, Keiko / NISHIKAWA, Masayuki / NOMURA, Haruo / OKADA, Yasunobu / OMATA, Kazuyoshi / OZAWA, Eiji / SHIMODA, Yoshiyuki / TANAKA, Mari / TOKUDA, Kimiko / TOWHATA, Kaito / WATANABE, Tsutomu / YAMAMOTO, Tsutomu
English Revision: CUSUMANO,  Jero
PAGETOP
Copyright © The Association of Japanese Clinical Psychology All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.